Udlejning af lejlighed

§ 16. Udlejning (uddrag vedtægter)
Udlejning af en ejerlejlighed til beboelse må kun ske med tidsbegrænset, skriftlig lejekontrakt og bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsens godkendelse kan betinges af, at ejeren stiller sikkerhed overfor ejerforeningen, svarende til 6 måneders fællesbidrag og varmebidrag.
 
Stk. 2. I tilfælde af udlejning af en ejerlejlighed til beboelse i sin helhed, har foreningen over for lejeren samme beføjelser ved lejerens krænkelse af de forpligtelser der påhviler ham, som en ejer har over for en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.
 
Forklaring / Bestyrelsens godkendelse
Som det ses i ovenstående uddrag fra vedtægterne står der at udlejning kun må ske med bestyrelsens godkendelse og vi har i mange år blot krævet en kopi af lejekontrakten, men i mange tilfælde har vi ikke modtaget disse, hvilke reelt gør udlejningen ulovlig.
 
Derudover er korttidsudlejning (Airbnb osv.) er blevet mere og mere populært og for ikke at gøre det alt for besværligt, vil foreningens krav for fremtiden blive delt i 2.
 
Ved korttidsudlejningn (under 1 måned) skal der hænges opslag op i opgangen, så naboerne ved at der vil komme fremmede. Ved langtidsudlejning (over 1 måned), vil det fortsætte som tidligere, at foreningen skal have en kopi af lejekontrakten (sendes til administrator)