Opbevaring

Til hver lejlighed hører et loftsrum eller et kælderrum. Rummene er markeret med et nummer der svarer til lejlighedens (talt fra Bramslykkevej)
 
Opbevaring på fællesarealerne på loftet er kun tilladt i kortere tid (max 6 måneder), med tydeligt markering af navn og dato.