Hjælp til havearbejde søges

Da vores nuværende havemand er gået på pension, har ejerforeningen brug for hjælp til haverne i ejerforeningen.

Udover beboernes havearbejde på årets 2 arbejdsdage, er der i sommerhalvåret brug for hjælp, primært til holde haverne pæne med lugning, beskæring, vanding, affaldsfjerning samt evt. græsslåning.

Betaling for arbejdet er efter aftale omkring arbejdsopgaver og ligger på ca 8.000,- pr. sæson.

Interesserede kan henvende sig til Martin Rix på mrix@mail.dk.