Affaldssortering

Fra uge 39 i 2017 skal vi i ejendommen til at sortere bioaffald.
Til hver enkelt lejlighed er der blevet udleveret en affaldsspand til køkkenet samt vejledning og specielle poser.
Fællescontaineren vil blive placeret ved siden af containerne til restaffald (tidl. dagrenovation) i rummet i baggården mellem opgang 147 og 8.
Mere information kan findes hos Københavns Kommune:
http://www.kk.dk/artikel/spoergsmaal-og-svar-om-bioaffald