Affald

Affald skal sorteres og placeres de rigtige steder:
 - I baggården mellem opgang 147 og 8 afleveres restaffald, bioaffald, papir og batterier.
 - I baggården mellem opgang 10 og 12 afleveres pap, plast, metal, elektronik og haveaffald.
 - I baggården mellem opgang 12 og Bramslykkevej afleveres storskrald (rummet tømmes løbende).
 - Farlige affald placeres i skabet i baggården imod Bramslykkevej - Koden til låsen er 4444
 - På Ålholm Plads og hjørnet af Nakskovvej/Vigerslevvej afleveres flasker.
 
Affald må ikke henstilles andre steder! 
 
Poser til bioaffald kan bestilles på https://www.kk.dk/bioposer
Hjælp til affaldstyper findes hos Københavns Kommunes Affalds ABC http://www.nemaffaldsservice.kk.dk/AffaldsABC
 
 
Kontakt meget gerne formanden ved større mængder affald, møbler osv, så vi kan aftale hurtig afhentning.